Objednávka

OBJEDNAŤ Web katalóg stavebných výrobkov na 1 mesiac

Web katalóg stavebných výrobkov na 1 mesiac

Cena: 12,- Eur s dph:

Objednaním tejto verzie máte po zaplatení zálohovej faktúry prístup do _Web katalógu cez internetový prehliadač na dobu jedného mesiaca 24 hodín denne. Licencia na prístup sa vzťahuje len pre jednu fyzickú osobu.

OBJEDNAŤ Web katalóg stavebných výrobkov na 3 mesiace

Web katalóg stavebných výrobkov na 3 mesiace

Cena: 31,- Eur s dph:

Objednaním tejto verzie máte po zaplatení zálohovej faktúry prístup do _Web katalógu cez internetový prehliadač na dobu troch mesiacov 24 hodín denne. Licencia na prístup sa vzťahuje len pre jednu fyzickú osobu.

OBJEDNAŤ Web katalóg stavebných výrobkov na 6 mesiacov

Web katalóg stavebných výrobkov na 6 mesiacov

Cena: 51,- Eur s dph:

Objednaním tejto verzie máte po zaplatení zálohovej faktúry prístup do _Web katalógu cez internetový prehliadač na dobu šiestich mesiacov 24 hodín denne. Licencia na prístup sa vzťahuje len pre jednu fyzickú osobu.

OBJEDNAŤ Web katalóg stavebných výrobkov na 1 rok

Web katalóg stavebných výrobkov na 1 rok

Cena: 95,- Eur s dph:

Objednaním tejto verzie máte po zaplatení zálohovej faktúry prístup do _Web katalógu cez internetový prehliadač na dobu 12 mesiacov 24 hodín denne. Licencia na prístup sa vzťahuje len pre jednu fyzickú osobu.